Lønnskonsulent har følgende ansvars- og arbeidsområder:

  • Oppdatering og kontroll av lønn

  • Punching og kontroll av lønnsbilag (bl.a. timelister, reiseregninger, m.m.)

  • Kontroll av lønnslister og lønnsrapporter, uttak av rapporter og statistikker

  • Behandle søknader om forskudd etter delegasjon og retningslinjer

  • Ansiennitetsberegninger, attester, kompetansefastsetting for lærere

  • Pensjonssaker (Søknad om uførepensjon, søknad om AFP osv.)

Kontaktinformasjon

Lønnskonsulent Hege Figenschau (100 % stilling)
Telefon: 77 21 28 75
E-post: hege.figenschau@storfjord.kommune.no