Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/ autorisasjon. Fysioterapitjenesten i Storfjord jobber med forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak for å forebygge og behandle skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet. Det gis både individuelt og gruppebasert etter behov.

Fra 01.01.18 er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å få fysioterapibehandling.

Målet er å gi et best mulig tilbud til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen ut fra de til enhver tid tilgjengelige ressurser.

Fysioterapitjenesten holder til i underetasjen på Storfjord helsesenter, Oteren.

Ansvarsområder

Kommunefysioterapeut

  • Fysioterapibehandling og oppfølging av barn 0-16 år                              
  • Skolehelsetjeneste                                                                                  
  • Helsestasjon                                                                                             
  • Sykehjem
  • Hverdagsrehabilitering
  • Frisklivssentralen                                                                                                                                                                                                                                                 
  • FYSAK

Privatpraktiserende fysioterapeut

  • Fysioterapibehandling av voksne 17-100 år, herunder også hjemmebehandlinger hvis nødvendig
  • Gir tilbud om akupunkturbehandling
  • Gruppetrening

Pris for tjenesten

Fysioterapeutene følger egne takster fastsatt i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi". Barn under 16 år betaler ikke egenandel.

Kontaktinformasjon

Kommunefysioterapeut Synnøve Berntsen Løvland                                            
Telefon 77 21 29 15 el. 982 89 136
synnove.lovland@storfjord.kommune.no 

Privatpraktiserende fysioterapeut Anja Mellum
Telefon 77 71 48 70
anmel@live.com