Tjenestens målgruppe er barn og unge mellom 0- 20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv og er et lavterskeltilbud. Målet er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.

I tillegg til det planlagte helsestasjonsprogrammet utføres konsultasjoner ut fra den kontakten foreldrene selv tar initiativ til. Helsesykepleier følger også opp sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre som har behov for ekstra hjelp og støtte. Samt tilby hjemmebesøk til ulike aldersgrupper både rutinemessig og ved behov.

Helsesykepleier tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Skolehelsetjenesten organiseres gjennom avtaler og drop-in, individuelt eller i grupper. Helsesykepleier er på Skibotn skole mandager og Hatteng skole onsdager og torsdager.

Helsesykepleier jobber med smittevern og miljørettet helsevern, og tilbyr influensa- og reisevaksinering.