Forvaltning og saksbehandling innen bolig og eiendom utføres i hovedsak av Plan- og driftsetaten. Vårt ansvarsområde omhandler saksbehandling for kommunale tomter, fradeling, oppmåling, byggesak og planspørsmål. Vi har også ansvaret for levering av tjenester innen vann, avløp, samt drift av kommunale veier og kommunale bygninger.

I menyen til venstre kan du finne mer informasjon om den tjenesten du trenger.