Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samfunnssikkerhet og beredskap

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører/rådmannen beslutte at kriseledelse etableres i kommunen. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen. Den kommunale kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal som sådan ikke delta på skadestedet.

Kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisesituasjonen. I akuttfasen vil det normalt være overbefal i brann- og redningstjenesten.

I en større hendelse vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen.