Kontaktinformasjon

Rådgiver innen jord-, skog-, fiske- og utmarksforvaltning Marit Figenschau
Telefon: 77 21 28 82 el. 400 28 855
E-post: marit.figenschau@storfjord.kommune.no