Når kan du kreve retting?

Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysninger i matrikkelen. Hvis rettingen berører nabo, rettighetshaver eller andre parter, må du legge ved dokumentasjon for at disse samtykker i kravet om retting.

Kommunen kan bare rette feil ved enighet mellom partene.

Hvordan kan du kreve retting?

Du fremsetter krav om retting overfor kommunen. Hvis rettingen gjelder opplysninger som angår en annen instans, vil kommunen sende kravet videre dit for avgjørelse, eventuelt til uttalelse.

Skjema
Skjema som kan skrives ut og brukes for å framsette krav om retting:
Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen

Vedlegg
Gjelder kravet retting av grense, skal du vedlegge kart og annen dokumentasjon som underbygger kravet.