Jordmor Gro Kvalberg jobber i 20 % stilling og holder til på Helsesentret på Oteren.

Kontordager: Tirsdager 

Kontoret er åpent fra kl: 08.00- 15.30. (Sommertid; fra 08.00 -14.45.)

Dersom du ønsker å bestille time, kan du ringe til legekontoret på tlf 772 12 900, eller kontakte jordmor på tlf 416 22 717. Du kan også sende sms til jordmor på ettermiddag/kveld, så tar hun kontakt påfølgende ukedag.

Hvordan kontakte jordmor?

Jordmortjenesten skal,- ved oppfølging opp av gravide; sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte, slik at den gravides fysiske, psykiske helse og somatiske velvære, blir best mulig ivaretatt. Tjenesten skal også sikre fostrets helse, oppdage helsetruende forhold hos mor, slik at svangerskapet med fører minst mulig risiko for henne og barnet.

Dersom du er gravid og ønsker å bli fulgt opp av svangerskapsomsorgen i Storfjord, - kan du velge mellom å gå til jordmor eller lege, eller kombinere. Du bestemmer selv. Det viktigeste er at du går på svangerskapskonsultasjoner.  Første kontroll hos jordmor eller lege bør være rundt 8. -12. svangerskapsuke.  Du bestille time tidligere, dersom du har behov for det. Tilbudet tilrettelegges individuelt.  Jordmor henviser til rutine ultralyd og til ekstra oppfølging på sykehus der det er nødvendig.

Hva kan jordmortjenesten i Storfjord tilby?

Jordmortjenesten i Storfjord tilbyr:

  • Svangerskapsomsorg/ konsultasjoner gjennom hele svangerskapet
  • Rådgiving, fødselsforberedende samtaler og innskriving av den gravide
  • Samtaler om svangerskap/fødsel vedr. tidl. traumatisk opplevelse, evt. henvise føde.pol, Unn.
  • Etterfødselssamtale/ etter konsultasjoner
  • Hjemmebesøk etter fødsel. (Send gjerne SMS til jordmor etter fødsel dersom du har behov for tidlig hjemmebesøk eller samtale.)
  • Familieplanlegging
  • Prevensjonsveiledning

Jordmor kan gi råd og veiledning når det gjelder valg av fødested, og ordner med fødeplass.

Storfjord kommune har ikke vaktordning/ følgetjeneste med jordmor for gravide. Er du gravid og trenger faglig assistanse i forbindelse med fødsel eller transport til fødeavdeling etter kontortid, må du ringe legevakt: 116 117. Ved akutte tilstander: Ring 113.

Etter svangerskapsuke 20, kan du også ringe fødeavdelingen på UNN. Tlf: 776 26470.

Svangerskapsomsorgen i Norge er gratis, og er et tilbud til alle gravide