Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og omsorg

Kommunalsjef Ann-Monika Wingstad
Telefon: 412 00 071
e-post: ann-monika.wingstad@storfjord.kommune.no 

 

Helse- og omsorgsetaten består av tre enheter:

Barne- og familieenheten

Enheten består av Barneverntjenesten, Friskliv - fysio/ergo, Heldøgns omsorgsbolig, Helsestasjon, Jordmor, Kommunepsykolog, Legekontor, Prosjekter ungdom.

Enhetsleder Maria Wingstad
Telefon: 400 28 830
e-post: maria.wingstad@storfjord.kommune.no 

 

Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste

Enheten består av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), Dagsenter for hjemmeboende personer med demens, Hjemmetjeneste, Sykehjemsavdelingen, 

Enhetsleder Sissel Bjørklund 
Telefon: 400 28 835
E-post: sissel.bjorklund@storfjord.kommune.no 

 

Enhet for psykisk helse, habilitering og sosialt arbeid

Enheten består av psykisk helse, rusomsorgen, omsorgen for utviklingshemmede og Valmuen arbeids- og aktivitetssenter. 

Enhetsleder Anne-Lena Dreyer
Telefon: 982 89 142 
e-post: anne-lena.dreyer@storfjord.kommune.no 

Tjenesteleder Linda Rasmussen
Telefon: 400 28 869 
e-post: linda.rasmussen@storfjord.kommune.no