Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Storfjord 2030

 

Kommuneplanens samfunnsdel (Samfunnsplanen) er kommunens øverste styringsdokument, og skal belyse de store spørsmålene for å sikre en forutsigbar og målrettet utvikling av kommunen vår. Det er gjennom denne planen det skal settes føringer for prioritert arealbruk, satsningsområder, og fordeling av midler for å oppnå målene som blir satt.

Kommunen har gjennom det innledende arbeide sett noen områder som kan bli de viktigste satsningsområdene fremover. Men kanskje har vi gått glipp av noe viktig som du mener må sees nærmere på? Vi ønsker at du som privatperson, næringsdrivende, foreningsdeltaker, bruker av kommunale og private tjenester, ja alle som har noe med vår kommune å gjøre, skal kunne gi innspill til hva som skal til for at Storfjord skal bli en bedre kommune. Eller er det ting som må opprettholdes, som i dag fungerer godt?

Klikk på de forskjellige bolkene under. Hver av disse representerer fokusområder der vi har tatt utdrag fra det innledende arbeidet slik vi ser kommunen i dag, og hvordan vi vil at kommunen skal se ut i 2030. Det er mulighet til å gi tilbakemedlinger tilhørende hvert tema. Har du innspill som ikke tilhører de satte temaene kan du bruke knappen nederst: Ditt innspill.

Arbeidet så langt, og fremover
Februar Planprogram

Vedtatt i kommunestyret 27.02.19

Mai Digital medvirkning Nettside publisseres uke 19
Questback til næringsdrivende sendes per epost.
Mai Folkemøter:

13.mai klokken 1800, Rådhuset, Hatteng PDF document ODT document
15.mai klokken 1800, Otertun, Oteren PDF document ODT document
20.mai klokken 1800, Vestersidasenteret, Elvevoll PDF document ODT document
21.mai klokken 1800, Nordkalottsenteret, Skibotn PDF document ODT document

Juni Vedtak dokument til høring

Forslag til samfunnsplan legges frem for høringsvedtak i kommunestyret.

Juni -sept Høring av forslag Alle offentlige etater, lag og foreninger, privatpersoner, har mulighet til å gi tilbakemelding i denne formelle høringsrunden.
nov-des Endelig vedtak Dersom høringsinnspillene ikke medfører store endringer i dokumentet, kan det nye kommunestyret vedta samfunnsplanen før nyttår.

I mellom alle disse punktene vil det foregå internt arbeid i administrasjonen med ledergruppa som styrende organ. Over disse er det utnevnt en politisk styringsgruppe som godkjenner dokumenter, føringer og prosess. Kommunestyret er øverste organ som beslutter innhold og gjør vedtak i planprosessen.

Denne nettsida har som intensjon å være levende i den forstand at vi legger inn utfyllende tekst og muligens endrer på innhold fortløpende i prosessen.