Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Storfjord 2030

 

Kommuneplanens samfunnsdel (Samfunnsplanen) er kommunens øverste styringsdokument, og skal belyse de store spørsmålene for å sikre en forutsigbar og målrettet utvikling av kommunen vår. Det er gjennom denne planen det skal settes føringer for prioritert arealbruk, satsningsområder, og fordeling av midler for å oppnå målene som blir satt.

Kommunen har gjennom det innledende arbeide sett noen områder som kan bli de viktigste satsningsområdene fremover. Det er utarbeidet forslag til samfunnsdel som kan lastes ned i tabellen under, se 2020 mars.

Klikk på de forskjellige bolkene under. Hver av disse representerer fokusområder der vi har tatt utdrag fra det innledende arbeidet slik vi ser kommunen i dag, og hvordan vi vil at kommunen skal se ut i 2030.

Arbeidet så langt, og fremover

  2019
Februar

Planprogram

Vedtatt i kommunestyret 27.02.19

Mai Digital medvirkning Nettside publisseres uke 19
Questback til næringsdrivende sendes per epost.
Mai Folkemøter:

13.mai klokken 1800, Rådhuset, Hatteng PDF document ODT document
15.mai klokken 1800, Otertun, Oteren PDF document ODT document
20.mai klokken 1800, Vestersidasenteret, Elvevoll PDF document ODT document
21.mai klokken 1800, Nordkalottsenteret, Skibotn PDF document ODT document

2020
Mars
Vedtak dokument til høring

HØRINGSUTGAVE Kommuneplanens Samfunnsdel

Mars-Mai Høring av forslag Alle offentlige etater, lag og foreninger, privatpersoner, har mulighet til å gi tilbakemelding i denne formelle høringsrunden.
  Endelig vedtak Dersom høringsinnspillene ikke medfører store endringer i dokumentet, kan det nye kommunestyret vedta samfunnsplanen uten ny høringsrunde.

I mellom alle disse punktene vil det foregå internt arbeid i administrasjonen med ledergruppa som styrende organ. Over disse er det utnevnt en politisk styringsgruppe som godkjenner dokumenter, føringer og prosess. Kommunestyret er øverste organ som beslutter innhold og gjør vedtak i planprosessen.

Denne nettsida har som intensjon å være levende i den forstand at vi legger inn utfyllende tekst og muligens endrer på innhold fortløpende i prosessen.