Målet med prosjektet har vært å gi ungdommene et tilbud utover det de får i egen kommune, ved å utnytte den samlede kompetansen til lærerne i de tre kulturskolene. Det har også vært en viktig målsetning at ungdommene skulle bli kjent med hverandre og samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Fire- fem ungdommer fra hver kommune er blitt invitert til å delta, og i løpet av fire lørdager og en søndag har ungdommene fått instruksjon i både teori og praktisk samspill og har øvd inn et solid repertoar av cover-låter og egenprodusert materiale. De er nå klare til å vise fram noe av det de har laget og øvd inn. De har allerede fått vist seg fram i Balsfjord med gjesteopptreden på den tradisjonsrike forestillinga «Vårens vakreste musikkeventyr» som var lørdag 4. juni. Førstkommende mandag 13. juni vil det bli en miniturne med skolekonserter i Lyngen på og Storfjord. Konsertene blir på Eidebakken skole kl. 09:55 og i Hatteng flerbrukshall kl. 13:00.

Erfaringene så langt er veldig gode og prosjektet kommer til å bli videreført til høsten med de nåværende deltakerne og noen nye. Målet er at dette skal bli et fast interkommunalt tilbud i tråd med den nye rammeplanen for kulturskolene.