Da det tidligere var reist navnesak om det norske og det kvenske navnet på dette fjellområdet, var ikke det nordsamiske navnet Ittuvárri inkludert i navnesakene. Lov om stadnamn § 7 sjette ledd sier at “[e]i namnesak må reisast samtidig for parallellnamn på norsk, samisk og kvensk”, og dette prinsippet gjelder i de tilfellene der parallellnavn på andre språk finnes, men ikke har fått fastsatt en skrivemåte til offentlig bruk.

Kartverket reiser derfor navnesak for å få fastsatt skrivemåten for det nordsamiske navnet på fjellområdet. Navnet er dokumentert i J. Qvigstad (1935): «De lappiske stedsnavn i Troms fylke», s. 56: «og fjellene der Iddo-varet, pl., n. Lyngstafjellene. I tillegg er det notert i Sentralt stedsnavnregister at en lokalkjent person, EE, fra Ytsteby i Kåfjord kommune har opplyst om dette navnet. Skrivemåten Ittuvárit i SSR er foreslått av Ardis Ronte Eriksen, som tidligere var konsulent for nordsamiske stedsnavn i Sametinget. Kartverket legger derfor til grunn at skrivemåten Ittuvárit er faglig vurdert, og navnesaken sendes ut på høring i Lyngen, Tromsø og Balsfjord kommuner.

Siden fjellrekka også er synlig i nabokommunene Storfjord, Kåfjord og Nordreisa, informeres det også i vår kommune om at det er reist navnesak etter lov om stadnamn. 

Kartverket venter med å gjøre vedtak om skrivemåten av det kvenske navnet til de får avklart det nordsamiske navnet gjennom navnesaken. Den endelige tilrådinga om skrivemåten av det kvenske navnet er vedlagt til informasjon.

Her kan du lese mer om navnesaken:
Kartverket – kvensk navn på Lyngsalpan – endelig tilråding.pdf
Oppstart av navnesak - Nordsamisk_kvensk navn på Lyngenhalvøya.pdf

Eventuelle merknader sendes til Storfjord kommune ved oppvekst og kultur innen 6. mai 2024.

Merk innspill med saknr. 24/535.

Oldersletta 1
9046 Oteren
Tlf.nr. 77 21 28 00
post@storfjord.kommune.no 
Org.nr. 964 994 129