Språkundervisningen i grunnskolen er et viktig fundament i kommunens helhetlige språk- og kultursatsning og der kommunens visjon er "Mangfold styrker". Elevene kan velge 2.språkene finsk/kvensk eller samisk og får dermed en tilleggsdimensjon i opplæringsløpet. Elevene erverver seg både kultur- og språkkompetanse som de bærer med seg og kan bygge videre på etter grunnskolen og i voksenlivet. Folderen kan fås i papirformat ved å henvende seg til den enkelte skole. Folderen angir rettigheter og plikter, undervisningstid mm.