Det er skolene som sjøl har initiert og holder samarbeidet i gang. Valgfagsgruppene på ungdomstrinnet på Skibotn skole tar i mot gjestene og bruker nærområdet som opplæringsarena og for å styrke de sosiale båndene mellom elevgruppene. I dag har gruppene vært i Lulle og de skal seinere i dag på fisketur. Finsklærer Sanna Häkkänen er hovedbindeleddet mellom skolene på begge sider av grensen.

Det jobbes også med å prøve å få til elevutveksling mellom Kilpisjärvi skole og Skibotn skole i løpet av inneværende skoleår.