ordføreren ringer
Ordfører Sigmund Steinnes ringer til en av de savnede.

Rett før jul gikk omdømmeprosjektet ut med et spørsmål til alle innbyggerne i Nord-Troms: Savner du noen? Ønsket var at alle som bor i Nord-Troms og andre skulle tipse om personer de skulle ønske ville flytte hit, og dermed være med på kampanjen for at flere skal flytte til vår region.

I Storfjord var det både barn, søsken og venner som var savna, og ordføreren ringte opp alle som var meldt inn. Det resulterte i mange hyggelige samtaler, både med utflytta storfjordinger og andre med tilknytning til kommunen gjennom familie. Selv om ikke alle hadde umiddelbare planer om å flytte til Storfjord var det likevel mange som holdt et årvåkent blikk på både ledige stillinger og boligmuligheter. Ordføreren benytta blant annet anledninga til å snakke litt om framtidige behov for arbeidskraft i regionen og aktuelle planer på boligsida, og ikke minst ønske alle hjertelig velkommen til Storfjord.

Omdømmeprosjektet vil takke alle som tok seg tid til å melde noen savnet: Vi setter stor pris på engasjementet og positiviteten deres.

Er du en av dem som har et ubesvart anrop på telefonen fra et ukjent nummer, så vil ordføreren prøve å ringe deg på nytt om ikke så altfor lang tid.