Nytt av i år er at elever som har plass og ønsker å fortsette ikke trenger å fornye plassen. Derimot må de som ønsker å slutte si opp plassen skriftlig innen 1. mai. Om dette ikke blir gjort innen fristen må elevene betale avgift for et semester. Fristen for utmelding vår er satt til 1. desember.

Elever som ønsker å bytte til et annet tilbud enn de har nå, søker som vanlig samtidig som de sier opp det tilbudet de har i dag.

Elektroniske skjemaer finnes på kommunens hjemmeside under skjemaer fra a – å. (m for musikk og kulturskoler)