Elever som har plass og ønsker å fortsette ikke trenger å fornye plassen. Derimot må de som ønsker å slutte si opp plassen skriftlig innen 1. mai. Elever som ønsker å bytte til et annet tilbud enn de har nå, søker som vanlig samtidig som de sier opp det tilbudet de har i dag. Elektroniske skjemaer finnes på kommunens hjemmeside under skjemaer fra a – å.