Oddvar Ørnebakk
Oddvar Ørnebakk
Forslagstiller skriver dette om Oddvar Ørnebakk: Oddvar Ørnebakk er en kjent og avholdt kulturperson i Storfjord, som har en stor kapasitet innen kulturhistorien. For oss som har hatt den glede å arbeide sammen med han har han vært som et "leksikon" med store kunnskaper innen historie. Han har vært leder av mange lag og foreninger og flere større kulturarrangementer har han vært med på å avvikle. Vi skal ikke forsøke å ramse opp alle hans virkefelt da det vil bli en ganske lang fortelling og da med stor fare for at vi sikkert vil glemme flere av hans virekområder. I dag er han en kjent person på Nordkalotten og har i flere sammenhenger vært brukt som tolk mellom Finland og Norge. Om sin person vil han selv ha minst mulig oppmerksomhet, men vi mener at Oddvar Ørnebakk fortjener denne prisen.