Bente Pedersen
Bente Pedersen. Foto: Schibsted forlag
Dette sier innstillingsutvalget i sitt forslag til Styre for oppvekst og kultur: Kandidatene til kulturpris for 1998 er hver for seg verd en kulturpris innenfor hver sine felt. Innstillingsutvalget har ut fra statuttene (hu-sak 179/95) vært nødt til å samle seg om en kandidat. Den utvalgte kulturpriskandidaten har gjort seg bemerket langt ut over kommunegrensene og også over landegrensene. Hun har gjennom sitt virke bidratt til å sette Storfjords navn inn i de historiske sammenhenger på en måte som gjør at både ungdommer og voksne tilegner seg lokalhistoriske kunnskaper. Ut over landegrensene har dette bidratt til at vår lokalhistorie som er en del av historien på Nordkalotten blir gjort kjent uten at de som tilegner seg kunnskapen egentlig er klar over det. Innstillingsutvalget snakker om Bente Pedersen fra Abaja i Skibotn. Bente Pedersens forfatterskap er kjent langt utover både kommunegrenser og landegrenser. Hennes sjanger er blitt en av landets mest leste og hun tilegner sine bøker til den vanlige leser(og dem er det flest av). Gjennom å kombinere spenning, kjærlighet og historiske bakgrunnstepper, har hun fenget bl.a. den oppvoksende generasjon (ungdommene) med sine bøker. Hun bruker sitt forfatterskap bevisst for å trekke fram de historiske begivenheter som vår kommune har gjennomlevd og dermed får leseren både fiksjon og fakta. Bente Pedersen er også ofte benyttet ved skrivekurs for unge (og eldre) forfatterspirer, og gjennom flere TV-programmer i beste sendetid er hun blitt hedret. Også innenfor drama har Bente Pedersen gjort seg bemerket. De fleste husker � �Porten til Ruija� � som hun skrev og var med på å fremføre - med stor bravur - i forbindelse med OL-fakkelstafettens besøk og lørdagsarrangement i Storfjord i 1994. Bente Pedersen er glødende opptatt av sin heimbygd og sin heimbygds historie og stiller ofte opp og forteller om dette til tilreisende som besøker Skibotn. Bente er den første kvinne som innstilles til Storfjord kommunes kulturpris.