Statistikk Lulledalen skogsti 2013-2017
Statistikk Lulledalen skogsti 2013-2017

Totalt hadde 1.365 personer skrevet navnet sitt inn i boka som ligger i et hull i et tre langs stien. Til sammenlikning var det 1.190 navn i 2016. I tillegg vet vi at det er mange som kun benytter seg av den fine gapahuken langs stien, og at det er noen som velger å ikke skrive seg inn i boka. Å anta at totalantallet besøk ligger et sted over 1.500 vil neppe være å ta for hardt i.

Lulledalen

Storfjord kommune får mange positive tilbakemeldinger på den tilrettelegginga som er gjort langs stien, og vil gjerne dele æren for det med Statskog som har hovedansvaret for alt arbeidet ved gapahuken og bålplassen. Det er nettopp gjort en inspeksjon på stedet, og det er både ved og toalettpapir nok for å ta imot mange turglade besøkende.

Marisko Foto Tine Marie Hagelin
Begge foto: Tine Marie Hagelin

Dessverre opplevde vi at noen hadde spadd opp marisko langs stien i fjor. Saken blei meldt til Fylkesmannen som vernemyndighet, men det endrer jo dessverre ikke det faktum at en fredet plante blei borte. Vi håper at det kommer opp nye skudd i samme område, slik at alle som oppsøker skogstien får se denne flotte orkidéen også i år og kommende år.