Heftet inneholder alle de 28 trimpostkasseturen i Storfjord, og de 10 toppturene som også inngår i den årlige FYSAK-konkurransen. Dermed gir heftet deg full oversikt, og vi anbefaler at du tar vare på det sånn at du har det også til de kommende sesongene.

Et samarbeidsprosjekt

Heftet er et samarbeid mellom Storfjord kommune og Ishavskysten friluftråd. De aller fleste bildene i heftet er tatt av spreke turgåere fra Storfjord, mens turbeskrivelsene er skrevet av kommunen. Friluftsrådet har stått for koordinering av arbeidet. Alle kostnadene for layout, trykking og distribusjon av turheftet er finansiert av Troms Fylkeskommune, Friluftsrådenes landsforbund og Ishavskysten friluftsråd.

Har du ikke postkasse i Storfjord?

Dersom du ikke har postkasse i Storfjord, men er hytteeier eller besøkende i kommunen, kan du laste ned heftet her. Vil du ha heftet i papirutgave, finner du det på Rådhuset eller på helsehuset.

God tur!