Tid og sted: 8. mai 2015 kl. 13.00, LHL Skibotn

Åpning ved ordfører Sigmund Steinnes
Veteranforbundet Brigade Nord v/ Dagfinn Rydningen
Krigens påvirkning på dagliglivet v/ Oddvar Ørnebakk
På flukt fra eget land v/ Reidun Mellem
8. mai 1945 v/ Rasmus Engstad


Kaffe og kaker.

Alle er velkommen!