DSC_1080 Manndalen Foto Reni Wright (4)
Foto: Reni Wright.

Målet med undersøkelsen var å finne ut hvilket bilde våre egne innbyggere har av Nord-Troms (identitet), og hva våre omgivelser – i dette tilfellet Alta og Tromsø – har slags bilde av regionen (omdømme).

82 % av egne innbyggere og 77 % av våre omgivelser svarer at de har et positivt inntrykk av Nord-Troms. De fleste begrunner det med at de mener Nord-Troms er et fint sted med trivelige folk. I tillegg trekkes vakker natur fram som begrunnelse for svaret.

Foto Håvard K
Foto: Håvard K Blixgård.

Svært mange mener også at det er tilgang på attraktive kultur- og fritidsaktiviteter, henholdsvis 49 % og 43 %. Når det kommer til attraktive jobbmuligheter er det imidlertid færre som har inntrykk av at det er mulig å finne i regionen, her legger svarene seg mer midt på treet.

Når det kommer til egenskaper ved regionen for øvrig er det ikke overraskende at over 90 % av både egne innbyggere og andre forbinder Nord-Troms med en spektakulær natur. Også spennende historie, kontraster og samarbeidsånd scorer godt, mens begreper som tre stammers møte og gjennomføringsevne samler seg midt på treet.

Toppbefaring_66kV_Mikal_og_Per_Aune_-_Fotograf_Ymber
Foto: Ymber.

60 % av oss som bor i Nord-Troms svarer at vi bor her fordi vi kommer herfra, og har nettverket vårt her. Bare 7 - 8 % oppgir jobb eller ektefelle som begrunnelse for valg av bosted. Det sier noe om betydning av relasjoner til hjemkommunen. På spørsmål om hva vi helst ville forbedra med Nord-Troms er det tre svar som peker seg ut: Bredere jobbtilbud og flere arbeidsplasser, bedre kommunikasjon, veier og infrastruktur og til sist et bredere kultur- og fritidstilbud.

Responsen på undersøkelsen har vært god. Kartlegginga gir oss et tilfredsstillende bilde både i forhold til identitet og omdømme, og vil være et godt redskap i det videre arbeidet i omdømmeprosjektet.