Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Språksenteret

Digitalisert fuglebok

Storfjord språksenter har startet feiringa av Språkåret 2013 med nettpublisering av fugleboka Matauk og gortto, nå også på nynorsk.
fuglebok

Storfjord språksenter fast drift

Da har vi fått bekrefta det vi har venta på så lenge: Sametinget har i kveld vedtatt at Storfjord språksenter får fast årlig driftstilskudd på kr. 602 000
sametinget

Fast tilskudd

Da ser det svært lyst ut for fast finansiering av Storfjord språksenter fom 1.janaur 2013.Sametingsrådet har lagt inn fast årlig tilskudd til Storfjord språksenter på Sametingets budsjett.
kart storfjord

Språkreise 2012 - Giellamatki – Kielimatka

Elever som har finsk og samisk som språk på ungdomstrinnet i grunnskolene i Nord-Troms, samles 17.-19. april til språksamling på Eidebakken skole i Lyngen. Tema på samlingen er kystkultur
Fjæra

Fast finansieringsordning

Storfjord kommune har i snart 3 år drevet Storfjord språksenter som et prosjekt. Nå kan det se ut for at det legges til rette for fast drift fom 2013.
sametinget

Gratulasjon fra Noregs mållag

Storfjord kommune har mottatt flg. anerkjennelse og gratulasjon fra Noregs mållag:
Nyttårsraketter

Prosjektmidler fra Sametinget

Sametingsrådet har bevilget kr. 415 000 til drift av Storfjord språksenter for 2011, noe som er i hht søknad.
graffitiverksted2

Driftsstøtte

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har innvilget kr. 660 000 i drift -og prosjektstøtte til Storfjord språksenter for 2011.
Penger

Kurstilbud våren 2011

Språksenteret sine kurstilbud for våren er klart.
graffitiverksted2