I 2010 vil HI gjøre en verifisering av Storfjord, Lyngen, Kåfjord på nytt, de vil gjøre de samme stasjoner som i årets tokt. Når dette er gjort antas Lyngenfjorden å være ett av de best dokumenterte fjorder på kysten.
 

Rapporten finner du her i PDF

Storfjord kommune har tidligere beskrevet prosjektet:

Nasjonalt pilotprosjekt i Lyngenfjorden, toktstart 14.april 2009

Bakgrunn for pilotprosjekt