Her kan du stemme mandag 6. juni:

  • Indre Storfjord valgkrets: Storfjord rådhus kl. 14.00 - 20.00

  • Vestre Storfjord valgkrets: Vestersiasenteret kl. 14.00 - 20.00

  • Skibotn valgkrets: Skibotn samfunnshus kl. 14.00 - 20.00

På valgdagen er det ikke anledning til å stemme i annen valgkrets enn der en er manntallsført (fremmedstemme).

Det er heller ikke anledning til å stemme pr. brev i forhåndsstemmeperioden.

 

Hvem kan stemme?

For å stemme må du stå i manntall. Du står i manntall hvis du fyller 16 år eller mer i 2016 og var folkeregistrert som bosatt i Storfjord pr. 01.04.2016. For øvrig gjelder valgloven om stemmerett ved kommunestyrevalg.

 

Forhåndsstemming:

Du kan forhåndsstemme på Storfjord rådhus alle hverdager fra 23. mai - 3. juni

fra kl. 08.00-14.45. Fredag 3. juni kan du forhåndsstemme fra kl. 08.00 - 20.00.

 

Forhåndsstemming på Åsen omsorgssenter:

Det avholdes forhåndsstemming på Åsen omsorgssenter tirsdag 31. mai kl. 11.00 - 13.00

 

Stemme hjemme:

Er du syk eller ufør, og ikke kommer deg til valglokalet i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du søke kommunen om å få stemme hjemme.

Fristen for å søke er tirsdag 31. mai. Ta kontakt med kommunen på tlf. 77 21 28 13 eller på e-post post@storfjord.kommune.no 

 

HUSK LEGITIMASJON!