Da er årets vinterfysak-konkurranse i Storfjord avsluttet, og vi har registrert 41 spreke deltakere som har oppnådd konkurransekravet. Hjelp oss å sjekke om deltakerlista er korrekt, og meld fra til synnove.lovland@storfjord kommune.no, evt. 982 89136 før fredag 10. mai hvis noen mangler.

Den digitale premietrekninga blir publisert på Storfjord kommunes facebookside og på FYSAK- Storfjord turgruppe tirsdag 14. mai kl. 18.00. Navn på vinnere blir også lagt ut på Storfjord kommunes hjemmeside. Voksenklassene blir slått sammen i premietrekningen. I barneklassen får alle premier.

For de som fortsatt ønsker å konkurrere om poeng i Telltur vil turene fortsatt bli registrert i den nasjonale poenglista under fanene “Mitt friluftsråd” og “Alle friluftsråd”.