Kommunens kulturpris deles ut annethvert år, og ble i år delt ut for 18. gang. Det kom inn 14 forslag på kandidater, og ett av forslagene var årets mottaker. Levekårsutvalget var enstemmig i sitt vedtak da de besluttet at årets pris skulle tildeles Herleif.

Om årets prismottaker kan man blant annet si:

· Har et positivt vesen, og er alltid engasjert.

· Stiller opp i dugnadsarbeid og sier aldri nei.

· Har i en årrekke jobbet frivillig og uten lønn for barn, unge, voksne og eldre.

Prismottakeren har stått på for idrettslaget og Skibotnhallen i mange, mange år. For Skibotnmarkedet og Dansegallaen har han vært en bauta, og en viktig bidragsyter til at dansegallaen ble kåret til «Årets dansegalla» i 2016.

Dette er en utrettelig ildsjel, og man må lete lenge for å finne hans like. Det er ingen tvil om at dette er en svært aktuell kandidat til prisen.

Vi gratulerer!

Om prisen: Prismottakeren får en sjekk på kr. 5.000,- samt et diplom med et motiv fra en av våre UKM-kunstnere. Årets verk er fotografiet «Et minne» av Mari Valine Sørensen, som deltok på UKM Storfjord 2022.