Nord-Troms studiesenter tilbyr et årsstudium "Opplevelsesproduksjon og turledelse i Nord Troms" organisert over to år.Studiet er utviklet av Høgskolen i Finnmark. Samlingene vil bli lagt til Nord-Troms.Planlagt oppstart desember 2006. Det vil være mulig å ta enkeltmoduler innenfor studiet.Du kan lese mer om studiet ved å gå inn på www.ntss.no