1. Alarmtelefon for barn og unge : 116 111 og er åpen når de kommunale barneverntjenestene er stengt.
2. Barnevernvakten: www.barnevernvakten.no
3. Forøvrig er politi/lensmannen den aktuelle kontaktinstansen utenom barnevernstjenestens kontortid.