Årsaken til ny åpningstid er at stadig flere av våre brukere får løst sine behov gjennom elektroniske selvbetjeningsløsninger på nav.no eller gjennom å kontakte oss på telefon. Planlagte timeavtaler vil gå som normalt alle ukedager. Vi svarer på telefon 55 55 33 33 mandag til fredag kl. 08:00-15:30. Mer informasjon om våre tjenester og informasjonskanaler finner du her:


https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Relatert+informasjon/sjekk-hvor-du-f%C3%A5r-den-beste-hjelpen-i-nav#chapter-1