Plan- og driftsetaten skal re-line (stikke rør i rør) på Stubbeng. Dette arbeidet vil starte førstkommende mandag og pågå utover uka. Det er bare noen få husstander som vil bli berørt med stenging av vannet. Disse vil få besøk på døra av vår uteseksjon.

Andre abonnenter på Vestesia kan oppleve smuss i vannet ved tilkobling av vannet (daglig).

Rørene i området har dårlig stand, og vi opplever ofte lekkasjer på nettet. Derfor er tiltak med å stikke nye rør i de gamle igangsatt. Kommunen har tidligere gjennomført lignende prosjekt med svært godt resultat.