Det har så langt i 2016 ikke vært registrert noen helt ledige under 20 år i vår kommune. 40 % av de arbeidsledige i Storfjord er i aldersgruppen 20-30 år. Det er først og fremst unge uten formell kompetanse og utdanning som utgjør den største gruppen ledige under 30 år.