3.mai kan du som foreldre eller fagperson, lære mer om rusforebyggende arbeid. På dagtid er det kurs for elevene på ungdomstrinnet og ettermiddag/kveld kl.17:30-19:30 for foreldre og andre.

Kursholdere er Kåre Bjørnar Olsen, ide og initiativtaker til Aktiv Lyngen og Tor-Egil Rønneberg, atferdskonsulent og forfatter av håndboken og metoden "De 20 dørene".

Dette er innholdet i voksendelen av kurset:

Politiet i kommunen forteller om hvilke narkotiske stoffer de beslaglegger og mistenker brukes av ungdom i kommunen. Statistikk om debut-tall og debutalder i kommunen. Hva debuterer de med, og hvor skjer det?
Mulighet for spørsmål: 20 min

Tor-Egil Rønneberg foredrar om rus og årsaker til rusbruk.
Hvorfor gjør mennesker som vi gjør?
Hvor debuterer ungdom?
Hvordan debuterer ungdom?
Med hvem debuterer ungdom?
Hvorfor debuterer ungdom?
Hvordan skal foreldre forebygge rusdebutering?
Hva skal foreldre se etter for å avsløre rusbruk?
Hvordan skal foreldre delta i ungdoms liv som støtte?
Hvor kjøpes narkotika i dag i forhold til før internett?
Hva er forskjellen på syntetisk, organisk og kjemisk narkotika?
Hva er forskjell i skadevirkninger?
Youtube film om kjøp og salg og om kjemisk narkotika.

Kort pause

Dagens kodespråk og enkeltord som brukes for å kamuflere narkosalg
Dagens kanaler for narkotikakjøp på internett. (Her trengs fremviser)

Hvordan hjelpe når ungdom har debutert?
Hvordan forebygge at ungdom debuterer?
De 20 dørene som metode for å forebygge rusbruk, avsløre rusbruk i nære relasjoner og for å endre atferd hos personer med rusproblematikk.

Diskusjon av 5 case og hvordan metoden har hjulpet i alle case.
En livsskjebne som er erfaringsbasert presenteres av kursholderne. Livsskjebnen fortelles om historisk, og muligheter for spørsmål til historien avslutter kurset.

Rushåndboken deles ut til slutt.