SMIL midler landbruk

Storfjord kommune arbeider med ny tiltaksplan på felles utviklingsarbeid i kommunen.  Stedsutvikling, lokale samarbeidstiltak, utvikling i primærnæringene og innenfor natur og kulturbasert reiseliv er tema som vi ønsker å diskutere – og se på om det er aktuelle tiltak og samarbeidsprosjekt som kan bli del av videre arbeid. Samtidig gjør vi endringer i næringsfondet med en tydeligere prioritering av midler direkte til næringsutvikling, og midler mer rettet mot «bolyst». Dette er midler som lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke på, for lokale trivsels- og utviklingstiltak og arrangementer.

 

Program:


Bærekraftig reisemål: Visit Lyngenfjord v/ Marie Angelsen

Gjennom Visit Lyngenfjord er vi en av de første regionene i Nord-Norge som arbeider med sertifisering som bærekraftig reisemål.

 • Hvilke muligheter gir det oss?

 • Kan prosjektet ha betydning for å styrke lokalsamfunnene og lokalt næringsliv?

 

Utviklingstiltak og Storfjord kommunes næringsfond v/ næringsrådgiver Hilde Johnsen:

 • Kort presentasjon av Storfjord kommunes nærings og utviklingsplan.

 • Aktuelle tiltak og prosjekt Storfjord kommune arbeider med; tiltaksplan.

 • Gjennomgang av næringsfond med spesielt fokus på tiltak for «bolyst».

   

Landbruk, skog og utmark v/ Asle Lifjell:

 • Aktuelle utviklingstrekk og satsingsområder i landbruket.

 • Hva er status i Storfjord?

 • Er det aktuelt å se på fellestiltak for utvikling i næringa?

   

Tilrettelegging av tur- og kulturstier, v/ kulturkonsulent Maria Figenschau:

Økt bruk av Storfjord-området innenfor reiseliv – og arbeidet som bærekraftig reisemål – gjør det viktig å lage system for kanalisering av trafikk og et system for drift som på en god måte ivaretar områdene.

 • Presentasjon av arbeidet med tilrettelegging av turløyper og utfartsområder, samt prosjekt krigsminnelandskap Troms.

 • Folkehelsekoordinator og kulturkontoret har utarbeidet en egen samarbeidsmodell med lag og foreninger for ivaretakelse av infrastruktur i naturen. Kan vi se på en videreutvikling av modellen?

   

Vel møtt!