Betalingsordning
 
2016
Gjelder fom
 
Foreldrebetaling
SFO 100 % plass
 
Timepris korttidsopphold
 
Gebyr for for-sent hentede barn
 
Sommer - SFO
 
 
Kr. 2 253
 
 
 kr. 62,-
 
kr. 308 for hver påbegynt time
 
Barnehagesats omregnes til dager og timer
 
1.1.16
 
 
 1.1.16 
 
1.1.16


1.1.16
 
Foreldrebetaling for 100 % barnehageplass
 
Ekstra dag
Kostpenger pr. mnd

Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO
 
kr. 2 655

 
kr. 205
kr. 300, -
 
kr. 308 for hver påbegynt time
 
 
1.1.16
1.5.16
 
1.1.16
1.1.16

1.1.16

Søskenmoderasjon barnehage: 50 % for søsken nr. 2 . 100 % moderasjon for barn nr. 3, 4. osv. i barnehage. Ingen kostpenger for barn 3, 4 osv.

Søskenmoderasjon i SFO:
Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis med 20 % av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn osv.

Søskenmoderasjon barnehage/SFO:
Søskenmoderasjon for familie med barn i både barnehage og SFO: 50 % søskenmoderasjon av satsen for tildelt plass for barn nr. 2, 3 osv.