Elektronisk søknad sendes til Storfjord kommune og opptak gjøres fortløpende av styrer Vigdis Engstad når hun er tilbake fra ferie i august. Tlf. Oteren barnehage: 777 14612.