Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehagene i Storfjord

Storfjord kommune har to kommunale og en privat barnehage, alle fra 0-6 år. Barnehagene skal gi barn i alderen 0-6 år et godt omsorgs- og læringstilbud i tråd med rammeplan for barnehager. Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats og barnets beste som et gjennomgående prinsipp.Fra 1.1.2018 - 31.12.19 er alle barnehager og skoler i kommunen, med i det nasjonale prosjektet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" (IBS). Prosjektet har styrket barnehagene, skolene og barnehageeier/skoleeier i å fremme trygge barnehage-og skolemiljø gjennom kompetanseheving av de voksne for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser.IBS- satsningen fortsetter med full tyngde fra 1.1.20-31.12.21 for å konsolidere kunnskapen i barnehagene. Det andre store satsningsområdet for 2020-21, er arbeidsformer i barnehagen med hovedvekt på å ta i bruk digitale læremidler og arbeidsformer i barnehagen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle barnehagene i Nord Troms.

Kontaktinformasjon

Styrer Furuslottet barnehage Lillian Henriksen
Telefon: 907 93 774/ 902 75352/ 901 78567
​Adresse: Stormyra 5  9143 Skibotn
E-post: lillian.henriksen@storfjord.kommune.no

Styrer Oteren barnehage Ingvild Bjørklund
Telefon: 941 66 049 Avd.3-6: 400 288 45 Avd.0-3: 400 28 843
Adresse: Vestersidaveien 8   9046 Oteren
E-post: ingvild.bjorklund@storfjord.kommune.no

Daglig leder Storfjord naturbarnehage konstituert: Silje Bakke
​Telefon: 777 14850/ 40229179
​Adresse: Brennaveien 44  9046 Oteren
E-post: kontakt@storfjordnaturbarnehage.no
Nettside: www.snbhg.no