Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehagene i Storfjord

Storfjord kommune har to kommunale og en privat barnehage, alle fra 0-6 år. Barnehagene skal gi barn i alderen 0-6 år et godt omsorgs- og læringstilbud i tråd med rammeplan for barnehager. Storfjord kommune har fokus på tidlig innsats og barnets beste som et gjennomgående prinsipp.Fra 1.1.2018 - 31.12.19 er alle barnehager og skoler i kommunen, med i det nasjonale prosjektet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" (IBS). Prosjektet skal styrke barnehagene, skolene og barnehageeier/skoleeier i å fremme trygge barnehage-og skolemiljø gjennom kompetanseheving for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser.

Kontaktinformasjon

Styrer Furuslottet barnehage Lillian Henriksen
Telefon: 907 93 774/ 902 75352/ 901 78567
E-post: lillian.henriksen@storfjord.kommune.no

Styrer Oteren barnehage Vigdis Engstad
Telefon: 77 21 29 30 /400 28845
E-post: vigdis.engstad@storfjord.kommune.no

Daglig leder Storfjord naturbarnehage Astrid Molberg
​Telefon: 777 14850/ 40229179
E-post: kontakt@storfjordnaturbarnehage.no
Nettside: www.snbhg.no