Barnehagene har hvert sitt år ansvaret for å arrangere barnehagetreff for hele kommunen. I år er turen kommet til Furuslottet barnehage som skal ta i mot små og store gjester fra Storfjord naturbarnehage og Oteren barnehage.Det er lagt til rette for ulike aktiviteter i løpet av dagen. Målet med de årlige barnehagetreffene er samarbeid og gode opplevelser sammen på tvers av alder og på tvers av barnehagetilhørighet i kommunen.