Denne informasjonsbrosjyren en ment å gi en oversiktlig informasjon om innholdet i forsikringene. I tillegg er det tatt inn en del informasjon om tema som det ofte stilles spørsmål om. Ytterligere informasjon, forsikringsvilkår og skademeldingsskjema fås ved henvendelse til skole/barnehage.