Storfjordskolene har inneværende skoleår «Elevenes psykososiale elevmiljø» som fokusområde. Elevforedragene er for mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved begge skolene og foregår på Hatteng skole i skoletida. Foredraget for foreldre/foresatte er for de som ønsker å vite mer om barn og ungdoms digitale liv og verden. Det gis informasjon om mange dataspill og det vises filmklipp. I tillegg settes det fokus på publisering av innhold på nett, digital mobbing og personvern. Foreldre/foresatte vil også få gode råd om datasikkerhet, virus og gode gratisprogrammer.

Noen tema som blir berørt:

  • Barn og unges digitale hverdag - et usminket innblikk
  • Internett, holdninger og oppførsel
  • Digital mobbing og konsekvenser
  • Dataspill - viser film av ulike spill, aldersgrenser
  • Overvåking og filter - løsning eller problem?
  • Hvordan foreldre kan følge med i det som skjer
  • Gode råd til foreldre

Foredragsholder er Michal Solheim. Michal Solheim har i flere år jobbet med temaer som digital mobbing, personvern, trygg nettbruk og dataspill. Hovedbudskapet til de voksne, er at deres deltakelse i de unges nettverden er viktig og riktig. Jeg viser film fra spillene slik at foresatte selv kan se hva deres barn og ungdommer spiller.»