Hatteng - E6 (nord)
Arbeid som skal utføres er reparasjon av skader i vegkropp på kommunal veg ved kirka på Hatteng, avkjøring til kirka vil ikke bli berørt. Noe grøfterensk vil også gjennomføres. Omkjøring til Hatteng ved Hellaren.

Hatteng skole
Avkjørsel skal oppgraderes med ny stikkrenne og asfaltdekke. Tilstøtende grøfter skal sikres fall i ønsket retning. Ved ungdomsskolefløya legges asfalt ved inngangsparti, dette arbeidet utføres utenfor skoletid.

Tverrdalen
Dekke over Tverrdalsbrua planeres og asfalteres. Dette vil medføre stenging når arbeid pågår, omkjøring ved Daleng (sør) og Sommerlund (nord)