Det er behov for klær og utstyr for barn i alderen gutt 1 år, gutt 2 år og jente 6 år. Klær og utstyr må være av normalt god standard.

Alt av barneutstyr er av interesse.

 

Har du noe du ønsker å bidra med, ta kontakt med:

Flyktningkonsulent Iselin Aasheim, tlf. 400 28 830
Avdelingsleder Anne-Lena Dreyer, tlf. 982 89 142