Dette medfører at det kan bli noe venting på telefonen, i ekspedisjonen og på laboratoriumet . Pasienter som har fastlege ved et annet kontor, oppfordres til å ta prøver ved eget legekontor.

Med vennlig hilsen Storfjord legesenter