Lørdag 12.august gjennomføres Arctic Race of Norway med start på Lyngseidet og trasé gjennom Storfjord og Balsfjord før etappen avsluttes på Finnvikskaret utenfor Tromsø. Rittet vil altså suse gjennom store deler av kommunen, og nå trenger vi alle gode krefter for å bidra med ideer, innspill og innsats slik at Storfjord og storfjordingene skal gjøre skikkelig inntrykk på de mange millioner TV-seere i 154 land over hele verden.

Storfjord kommune ønsker å legge til rette for at dagen skal bli en festdag for alle, og å koordinere dagen sammen med alle som har lyst å bidra og være med på å lage liv og røre langs traseen. Vi oppfordrer alle som vil sette preg på Arctic Race gjennom Storfjord til å komme, og ser frem til å starte planleggingen sammen med dere!

Dette er et første oppstartsmøte som også vil legge grunnlag for hvordan vi i Storfjord organiserer arbeidet videre.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Ordfører Knut Jentoft