Info og bilder fra www.holdnorgerent.no og www.nrk.no

Bli med i kampen mot verdens raskest voksende miljøproblem. Ta med hansker og avfallssekker – vi skal ut og rydde!

Strandryddeuken starter mandag 30. april og varer frem til søndag 6. mai med Strandryddedagen lørdag 5. mai som årets store høydepunkt. I tillegg inviterer NRK til ryddedugnaden «Hele Norge rydder» 3. mai.

Du kan melde deg på en planlagt aksjon eller planlegge din egen ryddedugnad i Hold Norge Rent sin Ryddeportal.

Tusen takk for innsatsen. Sammen rydder vi Norge!

Vil du vite mer? Informasjon fra Hold Norge Rent i lenken under.
Ryddeveileder
Sikkerhetsveileder

Storfjord kommune og Avfallsserive AS stiller med konteinere for innsamlet avfall fra det offentlige rom i ryddeuka. Det er ikke anledning til å kaste privat søppel i konteinerne. Konteinerne blir plassert ut 30. april på:
-  TK-bygget i Skibotn
-  Renseanlegget på Oteren