På grunn av en vanskelig boligsituasjon er Storfjord kommune intressert i å få kontakt med private utleiere for leie av bolig, leilighet eller hybelleilighet for våre ansatte.

Har  en noe som  er ledig, og som en ønsker å leie ut, ber vi om at det tas kontakt med vår driftsavdelig ved

Charlotte Heimland på tlf: 77 21 28 25 

eller mail: charlotte.heimland@storfjord.kommune.no