Hensikten med øvelsen er å øve hurtig reaksjon og oppdragsløsning. Videre skal brigaden kunne løse oppdrag i ulike innsatsområder.

Avdelingene i Indre Troms vil fra tirsdag 24. oktober løse oppdrag fra garnisonene på innlandet og opp mot Skibotn. Panserbataljon og 2. bataljon med sine samvirkelementer fra Artilleribataljon, Ingeniørbataljon, Stridstrenbataljon, Sanitetsbataljon og Militærpolitikompaniet utgjør hovedstyrken i operasjonen. Heimevernet støtter Brigade Nords operasjoner med avdelinger fra HV-16.

Det vil være store beltegående og hjulgående kjøretøy i øvingsområdet, og vi henstiller til sivilbefolkningen å være aktsom i nærheten av våre avdelinger. Etterkom eventuelle påbud og forbud gitt av soldatene som trener, og hold god avstand til militære kjøretøy og installasjoner.