Vi prøver ut en elektronisk brukerundersøkelse og håper at det vil fungere. Det blir lagt ut link på plattformen My Kid. Ta kontakt med barnehagene om noe ikke skulle fungere.