Forslaget innebærer endringer i kommunale avgifter og betalingssatser.

Eventuelle uttalelser må gis skriftlig til Storfjord kommune v/rådmannen innen 10. desember. Endelig behandling skjer i kommunestyret 11. desember 2014